Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Večera Pánova

Večera Pánova

Večera Pánova je sviatosť, ktorú ustanovil Pán Ježiš Kristus večer pred svojím ukrižovaním. Chlieb a víno pri Večeri Pánovej je Kristovo pravé telo a pravá krv. Toto tajomstvo nevieme plne pochopiť, ale môžeme veriť slovám nášho Spasiteľa: „Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac: Vezmite, jedzte! Toto je moje telo.  Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol: Pite všetci z neho!  Lebo toto je moja krv [novej] zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.“ /Mt 26,26-28/ Zachovávame vernosť týmto Ježišovým slovám, a tak slávime Večeru Pánovu na Jeho pamiatku.

Pri Večeri Pánovej si pripomíname Ježišovu smrť na kríži. On, Boží Syn položil svoj život za hriechy celého sveta. Kristus vytrpel na kríži obetnú smrť a teraz nám vo svojej večeri dáva seba samého.  Darom Večere Pánovej je odpustenie hriechov a posilnenie vo viere. Keď vo viere prijímame chlieb a víno, máme účasť na Pánovom hode, ktorý obnovuje náš život a zväčšuje našu lásku k blížnym. Pri Večeri Pánovej sme spojení s Kristom a sebou navzájom. Tým, že máme účasť na Večeri Pánovej, zostávame v Kristovi a On zostáva v nás. Kristovo telo je pokrmom a posilnením pre duchovný život, ktorý sa začal v krste. Kristova krv nás uzdravuje a daruje večný život.

Predpokladom toho, aby sa niekto zúčastnil na Večeri Pánovej, je, aby veril v Krista a spoliehal sa na Jeho slová. Aj vtedy, keď je naša viera slabá, môžeme sa spoľahnúť na to, že Kristovo telo a krv boli vydané za nás osobne. Večere Pánovej sa môžeme zúčastniť aj vtedy, ak celkom nechápeme jej zmysel. Večera Pánova je určená pre všetkých členov zboru /ak nie sú pod cirkevno-zborovou disciplínou/, aj pre kresťanov iných cirkví /v rámci Leuenbergskej konkordie – Reformovaná kresťanská cirkev, Ev. cirkev metodistická/ a toho kto v pokání a viere je ochotný prijať Večeru Pánovu v ev.a.v. cirkvi. Kristovo pozvanie k Večeri Pánovej sa vzťahuje zvlášť na tých, ktorí sú si vedomí svojich hriechov.

Praktické informácie

Večera Pánova sa prisluhuje pravidelne každú prvú nedeľu v mesiaci v matkocirkevnom Chráme v Pozdišovciach, ďalej podľa Štatútu cirkevného zboru: v adventnom a pôstnom období a určené slávnosti a nedele. Prisluhuje sa v rámci služieb Božích. Večeru Pánovu ochotne prislúžime na požiadanie aj v domácnostiach či nemocnici.