Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Sobáš

Sobáš

V evanjelickej cirkvi je sobáš chápaný ako verejné potvrdenie sľubu celoživotnej lásky a  vernosti, ktoré si snúbenci navzájom dávajú. Je to sľub, ktorý ich zaväzuje, lebo je vyslovený nielen pred ľuďmi, ale hlavne pred svätým Bohom. Sobáš v kostole znamená, že manželia prosia Pána Boha o požehnanie manželstva, do ktorého vstupujú, ďakujú Pánu Bohu jeden za druhého a prosia Ho o pomoc a silu pri plnení celoživotného sľubu, ktorý si navzájom dávajú  pri sobáši. Sobáš v kostole,  uvedomenie si dôležitosti Boha pri tomto zodpovednom kroku je veľkou pomocou pri vzájomnom odpúšťaní, jednotnom zameraní manželstva a spoločnom plnení Božej vôle.

Praktické informácie

Cirkev sobáši svojich pokrstených a konfirmovaných členov. O sobáš musia snúbenci požiadať v dostatočnom predstihu /cca 3 mesiace/, ešte pred vyzdvihnutím Žiadosti o uzavretie manželstva na príslušnom matričnom úrade. So sobášiacim kňazom sa niekoľkokrát /4-5/ stretnú v rámci pastorálnej sobášnej prípravy. Svedkovia pri sobáši musia byť ev.a.v. vierovyznania, konfirmovaní. V odôvodnených prípadoch môže byť jeden zo svedkov členom inej kresťanskej cirkvi. Sobášom v evanjelickej cirkvi  vyjadrujú snúbenci túžbu dať svoje deti pokrstiť evanjelicko-kresťanským spôsobom. Sobáš sa koná v chráme Božom.  Nesobáši sa v adventnom a pôstnom období, nakoľko sa jedná o pôstny čas.

Tlačivo:  Sobáš (pdf)