Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Pohreb

Pohreb

Kresťan je povolaný nasledovať svojho Pána už od chvíle krstu. Za Ním ideme aj poslednou chvíľou na zemi. Evanjelista Lukáš zaznamenal: „Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal.“ /23,46/ Cestou smrti bude každý nasledovať svojho Spasiteľa. Pre pozostalých nastáva ťažká chvíľa. Tu ponúka cirkev svoju pomoc dôstojným vyprevadím zosnulého, a potešením zvesťou Božieho slova. Božie slovo v takejto chvíli je slovom nádeje, založenej na zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. On sám povedal: „Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie“ /J 11,26a/

Praktické informácie

Cirkevný pohreb sa koná na základe žiadosti a osobnej návštevy zarmútenej rodiny, kde dohodneme termín pohrebnej rozlúčky. Je potrebné priniesť so sebou List o prehliadke mŕtveho, overený príslušným matričným úradom, odobierku, životopis /viď tlačivo/.  Pohreb nie je možné vykonať pred uplynutím lehoty 48 hodín /okrem zákonom stanovenej výnimky – Zákon č. 470/2005/

Tlačivo: Pohreb