Kontakt

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pozdišovce

Adresa:

Ev. a. v. farský úrad, Viničná 147, 072 01 Pozdišovce

Telefon: 056/647 22 63, 0905 624 700, 0911 857 880

Email: pozdisovce@ecav.sk