Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Konfirmácia

Konfirmácia

Konfirmácia je v priamom vzťahu s krstom svätým. Je to potvrdenie krstných sľubov zo strany dieťaťa, lebo tieto dali pri krste za neho rodičia a krstní rodičia. Cieľom konfirmačnej prípravy je snaha prebudiť a posilniť vieru, ktorá si prisvojuje darované spasenie v krste svätom. Z tohto hľadiska je dnešná konfirmačná príprava pokračovaním starokresťanskej výchovy katechumenov. Pri konfirmácii sa dieťa priznáva ku krstným sľubom, ktoré vyznávali jeho rodičia, krstní rodičia, potvrdzuje ich vlastnými ústami a samo za seba vyznáva vieru v Trojjediného Boha. Taktiež dáva sľub vernosti svojej cirkvi. Vyjadruje tým svoju vôľu a ochotu začleniť sa svojou vierou do spoločenstva dospelých členov cirkvi.

V našej cirkvi je konfirmácia možnosťou prvýkrát prijímať dary svätej Večere Pánovej.

Praktické informácie

Zápis do prvého ročníka konfirmačnej prípravy býva oznámený na službách Božích začiatkom septembra, resp. o zápise sa môžete informovať telefonicky, alebo pri osobnom stretnutí. Konfirmačnú prípravu absolvujú členovia cirkevného zboru vo veku nad 12 rokov. Príprava je dvojročná. Výnimku môže udeliť senior. Pri vyučovaní používame učebnicu od Bengta Pleijela – Brána viery otvorená. Od konfirmandov sa očakáva aspoň základná znalosť biblických vedomostí. Podmienky zápisu: dieťa musí v čase zápisu navštevovať náboženskú výchovu v škole, a vedieť naspamäť 10 Božích prikázaní, Modlitbu Pánovu i  Vieru všeobecnú kresťanskú. Pokiaľ dieťa nenavštevovalo /nenavštevuje/ evanjelickú náboženskú výchovu na škole, musí absolvovať ročnú prípravu v rozsahu náboženstva 1. – 6. ročník /uznesenie celozborového konventu II. / h zo dňa 8. februára 2009/.

Tlačivo:

Prihláška na konfirmačné vyučovanie