Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

História zboru

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Pozdišovciach patrí medzi najvýchodnejšie zbory v ECAV na Slovensku. Je diasporálnym zborom na území okresu Michalovce a Trebišov. Pre nedostatok písomných dokladov v ťažkých politických pomeroch je ťažko s určitosťou povedať, kedy vznikol evanjelický a. v. cirkevný zbor. Podmienky šírenia reformácie boli spojené s rodinou Szirmayovcov, ktorá v roku 1640 dostala obec Pozdišovce do svojho majetku.

Náboženský život v zbore začal po roku 1650, kedy bol obnovený a opravený chrám Boží v Pozdišovciach. Vnútorno-náboženský život v počiatkoch usmerňuje príchod luteránskeho farára do zboru v roku 1653. Do cirkevného zboru patrilo rozsiahle územie dolného i horného Zemplína, siahajúce od V. Žipova po Malčice a od Sečoviec po Mukačevo. Po pokojných rokoch prišli menej priaznivé roky útlaku i prenasledovania, avšak evanjelická a. v. cirkev nezanikla. Pozdišovský chrám bol ponechaný ako tzv. artikulárny chrám a slúžil spoločne evanjelikom i kalvínom. Žiaľ, požiar v roku 1762 chrám dosť zničil. Láska k Božiemu slovu a viera v Ježiša Krista pomáhali posilňovať evanjelikov pozdišovského zboru, ktorí nie s malými obeťami postupne obnovovali to, čo požiar zničil. V roku 1781 bol chrám Boží v Pozdišovciach znovu obnovený a postupne aj ostatné cirkevno-zborové budovy. Matkocirkevný chrám v Pozdišovciach aj v ďalších rokoch nie s malými obeťami, bol viackrát znovu obnovený i generálne obnovený (1881, 1906, 1936, 1985). Veľkú umeleckú hodnotu má vnútro chrámu: oltár, kazateľnica a krstiteľnica, ktoré pochádzajú z roku 1763 a orgán z roku 1784.

V 18. storočí mal zbor aj známu cirkevnú školu v Pozdišovciach a neskôr cirkevné školy vo fíliach: Krásnovce, Šamudovce a Bracovce.

V zbore sú tiež Božie chrámy v Šamudovciach (1928) a v Bracovciach (1949).

Z cirkevného zboru sa postupne odčlenili fílie, ktoré sa časom stali samostatnými cirkevnými zbormi: Kladzany (1805), Michalovce (1947) a Trebišov.

Pre prácu sa využíva budova vrátane cirkevnej školy, ako aj priestory fary, postavenej v roku 1979 v Pozdišovciach