Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

O nás

DSC_0049-1

Kto sme:

veríme v Trojjediného Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého, ako to vyznávame v kresťanskom vyznaní viery /Apoštolskom, Nicejskom a Atanáziovom/. Vychádzame z učenia Písma svätého – Biblie ako prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh. Symbolické knihy považujeme za správny výklad Písma svätého a evanjelikmi sa voláme podľa evanjelií, ktoré nám svedčia o pôsobení a vykupiteľskom diele Pána Ježiša Krista. Augsburské vyznanie – tu: augvyz(1)/napísal ho Filip Melanchton/ pochádza  z roku 1530 a je po Písme svätom základným prameňom našej viery. Podľa neho sa nazývame evanjelici augsburského vyznania. Symbolom evanjelickej cirkvi a. v. je Lutherova ruža. Organizačne patríme do Šarišsko-zemplínskeho seniorátu vo Východnom dištrikte.

Našim poslaním je:
– šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v Trojjediného Pána Boha a vštepovať ju do vedomia ľudí.
– slúžiť službami Božími, prisluhovaním slova a sviatostí, náboženskou výchovou a poskytovaním duchovnej starostlivosti.
– viesť svojich členov k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a príkladnému kresťanskému i občianskemu životu.
– spolupracovať v oblasti výchovnej, vzdelávacej, humanitnej a charitatívnej s orgánmi štátu, samosprávami, so spoločenskými organizáciami a zahraničnými inštitúciami.