Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Noc kostolov 2016

 • noc-kostolov-2016-01
 • noc-kostolov-2016-02
 • noc-kostolov-2016-04
 • noc-kostolov-2016-06
 • noc-kostolov-2016-08
 • noc-kostolov-2016-09
 • noc-kostolov-2016-10
 • noc-kostolov-2016-11
 • noc-kostolov-2016-13
 • noc-kostolov-2016-14
 • noc-kostolov-2016-15
 • noc-kostolov-2016-19
 • noc-kostolov-2016-20
 • noc-kostolov-2016-22
 • noc-kostolov-2016-24
 • noc-kostolov-2016-25
 • noc-kostolov-2016-26
 • noc-kostolov-2016-27
 • noc-kostolov-2016-29
 • noc-kostolov-2016-31
 • noc-kostolov-2016-32
 • noc-kostolov-2016-33
 • noc-kostolov-2016-36
 • noc-kostolov-2016-39
 • noc-kostolov-2016-40
 • noc-kostolov-2016-43
 • noc-kostolov-2016-46
 • noc-kostolov-2016-47
 • noc-kostolov-2016-48
 • noc-kostolov-2016-50
 • noc-kostolov-2016-51
 • noc-kostolov-2016-52

V piatich európskych krajinách, vrátane Slovenska, sa uskutočnila 10. júna „Noc kostolov 2016“. Do duchovného podujatia, ktoré ponúkalo množstvo príležitostí nahliadnuc do života kresťanov, sa zapojilo na Slovensku viac ako 40 kostolov. Mottom 6. ročníka bol biblický citát: „Jeho brány sa cez deň nezavrú a tma tam nebude.“ Zjav 21, 25

Kresťanstvo je veľmi bohaté na kultúrne a duchovné hodnoty. Významným spôsobom sa preto podieľa na duchovnom a kultúrnom živote našej spoločných obcí, či pri výchove v rodinách.

Cieľom podujatia bolo obohatiť účastníkov o pozitívne skúsenosti spojené s kresťanstvom a cirkvou, ale aj osloviť a pozvať tých, čo ešte nepoznajú Božie slovo, ale aj tých čo už ochabli vo viere v Pána Ježiša Krista. Projekt Noci kostolov vytvoril aj priestor pre tých ľudí, ktorí sú motivovaní robiť niečo dobré pre druhých.

V tichosti a pri modlitbách umožnil návštevníkom cenný duchovný zážitok a priblížil tiež históriu kresťanských kostolov, v nich nádherné diela majstrov, ale aj dedičstvo našich predkov.

V našej obci po prvýkrát organizoval Noc kostolov evanjelický cirkevný zbor a. v. v tunajšom starobylom chráme. Akciu pripravila zborová kaplánka Mgr. Denisa Vargová spolu s presbytermi a niektorými členmi cirkevného zboru v Pozdišovciach. Podujatie sa nieslo v ekumenickom duchu a zúčastnili sa ho veriaci a návštevníci takmer všetkých konfesií z obce a okolia.

Program, ktorý viedla sestra kaplánka začal o 20.00 hodine večer pri svetle sviečok.

V prvej časti programu vystúpila 25 členná mládež, ktorá sa stretáva v augustiniánskom kláštore v Košiciach. Božím slovom nám poslúžil predstavený rehole augustiniánov brat P. Juraj Pigula. Hudobníci nás viedli spevmi a modlitbami Taizé, do ktorých sme sa mohli zapojiť i my a byť vedení k rozjímaniu a modlitbám.

V druhej časti programu boli hostia a účastníci oboznámení o počiatkoch kresťanskej cirkvi a kostola v obci, o založení evanjelického cirkevného zboru, o histórii tunajšieho chrámu a jeho skvostoch a o osobnostiach, ktorí tu žili a pôsobili. Tieto informácie podal Milan Hreščo, kronikár obce. Záverečná časť programu patrila nočnej prehliadke veže kostola pri zapálených sviečkach. Záujemcovia o prehliadku mali možnosť dostať sa po 61 drevených schodoch – točivých a rebrinových – až pod tri vzácne zvony. Odvážnejší vystúpili ešte vyššie, po dvoch rebríkoch nad zvony. Tu sa dostali do drevenej časti strechy 34, 40 m vysokej kostolnej veže. Počas prehliadky veže ostatní prítomní sa modlili a spievali v chráme spevníkové piesne za doprovodu organa.

Celý program sa skončil o polnoci.

Veríme, že účastníci Noci kostolov sa na podujatí dozvedeli a zažili niečo nové, čo ich aj posilnilo a posunulo ďalej vo viere.

Milan Hreščo

presbyter CZ

You may also like...