Rozpis služieb Božích – leto 2013

Pozývame vás

3. nedeľa po Svätej Trojici (16.6.2013)

11,00 hod.        Bracovce         Služby Božie

10,00 hod.       Pozdišovce      Služby Božie – čítané

8,30 hod.        Šamudovce     Služby Božie – čítané

4. nedeľa po Svätej Trojici (23.6.2013)

8,30 hod.        Bracovce         Služby Božie – čítané

11,00 hod.        Pozdišovce      Služby Božie so spoveďou a VP

8,30 hod.        Šamudovce     Služby Božie – čítané

5. nedeľa po Svätej Trojici (30.6.2013)

8,30 hod.        Bracovce         Služby Božie – čítané

10,00 hod.       Pozdišovce      Služby Božie – Koniec šk. roka

8,30 hod.        Šamudovce     Služby Božie – čítané

Sviatok Cyrila a Metoda (5.7.2013)

14,00 hod.       Pozdišovce      Služby Božie

15,00 hod.       Bracovce         Služby Božie

16,00 hod.       Šamudovce     Služby Božie

6. nedeľa po Svätej Trojici (7.7.2013)

8,30 hod.        Bracovce         Služby Božie – čítané

10,00 hod.       Pozdišovce      Služby Božie – čítané

11,00 hod.        Šamudovce     Služby Božie

7. nedeľa po Svätej Trojici (14.7.2013)

11,00 hod.        Bracovce         Služby Božie

10,00 hod.       Pozdišovce      Služby Božie – čítané

8,30 hod.        Šamudovce     Služby Božie – čítané

8. nedeľa po Svätej Trojici (21.7.2013)

8,30 hod.        Bracovce         Služby Božie – čítané

11,00 hod.        Pozdišovce      Služby Božie

8,30 hod.        Šamudovce     Služby Božie – čítané

9. nedeľa po Svätej Trojici (28.7.2013)

8,30 hod.        Bracovce         Služby Božie – čítané

10,00 hod.       Pozdišovce      Služby Božie – čítané

11,00 hod.        Šamudovce     Služby Božie

10. nedeľa po Svätej Trojici – kajúca (4.8.2013)

8,30 hod.        Bracovce         Služby Božie – čítané

11,00 hod.        Pozdišovce      Služby Božie so spoveďou a VP

8,30 hod.        Šamudovce     Služby Božie – čítané

11. nedeľa po Svätej Trojici (11.8.2013)

11,00 hod.        Bracovce         Služby Božie

10,00 hod.       Pozdišovce      Služby Božie – čítané

8,30 hod.        Šamudovce     Služby Božie – čítané

12. nedeľa po Svätej Trojici (18.8.2013)

8,30 hod.        Bracovce         Služby Božie – čítané

11,00 hod.        Pozdišovce      Služby Božie

8,30 hod.        Šamudovce     Služby Božie – čítané

13. nedeľa po Svätej Trojici (25.8.2013)

8,30 hod.        Bracovce         Služby Božie – čítané

10,00 hod.       Pozdišovce      Služby Božie – čítané

11,00 hod.        Šamudovce     Služby Božie

14. nedeľa po Svätej Trojici (1.9.2013)

11,00 hod.        Bracovce         Služby Božie

10,00 hod.       Pozdišovce      Služby Božie – čítané

8,30 hod.        Šamudovce     Služby Božie – čítané

15. nedeľa po Svätej Trojici (8.9.2013)

8,30 hod.        Bracovce         Služby Božie – čítané

11,00 hod.        Pozdišovce      Služby Božie – Začiatok šk. roka

8,30 hod.        Šamudovce     Služby Božie – čítané

You may also like...