Pozvánka na koncert

Milí priatelia

Spolok koncertných umelcov v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Pozdišovce, s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Vás pozývajú na organový koncert, ktorý sa bude konať v Pozdišovciach v sobotu 23. júna o 16:00 hod. Bude sa konať pri príležitosti generálnej opravy organa. Na organe bude hrať Prof. Ján Vladimír Michalko a na trúbke Juraj Bartoš. Zaznejú diela: Marc-Antoine Charpentier – Prelude du Te Deum; Johann Gottfried Walther – Jesu meine Freude; Theodor Grunberger – Orgelmesse Nr. 4; B. Marcello – Koncert c mol pre trúbku a organ, Allegro moderato-Adagio-Allegro; Jacques-Nicolas Lemmens – Allegro c mol, Meditation E dur, Sortie C dur; Sigfrid Karg-Elert – Freu dich sehr, o meine Seele, op. 65 Nr.5, Nun danket alle Gott a Eorg Friedrich Händel – Suite in D pre trúbku a organ.

Plagát

You may also like...