Detský tábor

Vážení rodičia, milé deti,

v dňoch od 2. do 6. júla 2012 plánujeme s Božou pomocou uskutočniť letný denný tábor pre deti v Pozdišovciach. Začiatok je každý deň o 8:00 hod. do 17:00 hod. Cena pre jedno dieťa na celý týždeň je 25,- €.  Je v tom zahrnutý obed, olovrant a materiály na tvorivé dielne.

V týždni plánujeme uskutočniť celodenný výlet na Morské oko- 5.7. /v prípade dobrého počasia/ je možnosť prihlásiť sa aj pre dospelých. / cena 5,- € /

Prihlásiť sa je potrebné najneskôr do štvrtka 28. júna.

Návratka na tábor

You may also like...