Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Náboženská výchova – Gideon, Samson

Gideon, Samson

Po Józuovej smrti sa Izraelci začali odcudzovať Pánu Bohu. Stalo sa napríklad takto: mladému Izraelcovi sa zapáčila dcéra pohanského suseda a napriek všetkým varovaniam si ju vzal za ženu. Keď sa im narodili deti, vychovávala ich hlavne matka. Takto vyrastalo pokolenie, ktoré nepoznalo Pána Boha. To sa Pánu Bohu nepáčilo. Prestal chrániť svoj ľud a vydal ho do rúk nepriateľa. Božiemu ľudu hrozil zánik. Pohania vycítili slabosť Izraela a viac ich ničili – prepadali dediny, kradli stáda a úrodu. Tieto nájazdy trvali 7 rokov a potom si Izraelci  spomenuli na Hospodina. Pán Boh sa zmiloval. Vybral si muža z kmeňa Menašše Gideona. Nebol to žiadny hrdina. Jedného dňa tajne mlátil obilie a tu sa mu zjavil Boží anjel a oslovil ho: „Hos­podin je s tebou, sil­ný hr­dina! Choď s touto svojou silou a vy­sloboď Iz­rael z rúk Mid­ján­cov. Veď som ťa po­slal.Gideon si žiadal znamenie, že je to Hospodin, kto sa mu zjavil a posiela ho. Prestal pochybovať.

Čoskoro vpadli do krajiny Midjánci. Gideon zvolal dobrovoľníkov a pripravovali sa na boj. Hospodin povedal Gideonovi, aby poslal domov každého, kto má strach. Odišli dve tretiny bojovníkov. Aj tak ich bolo veľa, tak ich mal priviesť k vode. Kto pri vode pokľakne ako pohan pred božstvom, nie je spôsobilý boja. Tak zostalo tristo mužov. Oproti presile nepriateľského vojska sa zdalo, že nemajú ani najmenšiu šancu. Bol to však Boží boj. Svoju silu ukázal na malom množstve vojska. V noci si Gideon vypočul rozhovor dvoch midjánskych vojakov. „Hľa, mal som sen: peceň jačmen­ného chleba sa kotúľal do tábora Mid­ján­cov, prišiel ku stanu a narazil naň, ten padol, pre­vrátil sa a zo­stal ležať. Jeho druh od­povedal: To nie je nič iné ako meč Iz­rael­ca Gide­ona, syna Jóášov­ho. Boh mu vy­dal do rúk Mid­ján­cov s celým táborom.“ Gideon po príchode do tábora dal príkaz k boju. Nepriateľské vojsko utieklo, lebo s Izraelcami bojoval Hospodin. On povolal Gideona, zbavil strachu, dal silu a nakoniec i sám bojoval. Sila Božieho ľudu je v Hospodinovi.

Izraelci však nevydržali byť verní Pánu Bohu. Došiel na nich trest v podobe susedného národa – Filištíncov. Na 40 rokov si ich podmanili. V tom čase k bezdetným manželom prišiel Boží posol a povedal, že sa im narodí syn. Bude Božím služobníkom. na znamenie si nikdy nesmie strihať vlasy, nepiť alkohol. Chlapec sa narodil, dostal meno Samson a mal neobyčajnú silu. Lenže zapáčilo sa mu filištínske dievča. Vzal si ju za ženu. Pri svadobnej hostine dal 30 mládencom otázku: „Z pažrav­ca vy­šiel po­krm a zo siláka vy­šla slad kosť.“ Ak ju uhádnu, dá každému košeľu a svadobné šaty. Ak nie, dajú mu ich oni. Nevedeli uhádnuť, tak prinútili jeho ženu, aby to vyzvedela. Med a lev – pochopil, odkiaľ to majú. Tak zabil 30 filištíncov a doniesol šaty. Potom opustil ženu a vrátil sa domov. Filištínci boli na Samsona nahnevaní. Izraelci zo strach Samsona nepriateľovi vydali. Vtedy Samson mnohých premohol, tak sa mu Filištínci vyhýbali. Tak zase jediný muž dal Izraelcom nádej. Vážili si ho. Dvadsať rokov ich chránil pred Filištíncami. Pochopil, načo mu Boh dal takú silu.

Ale potom sa znova zaľúbil do krásnej filištínky. Akoby mu nestačila prvá zlá skúsenosť. Zástupcovia filištínskeho národa prišli za jeho ženou, aby zistila, odkiaľ má takú silu, kvôli ktorej sa ho boja. Naliehala na neho, tak jej povedal. Lenže lož. Ona to vyskúšala, poviazala ho a potom vykríkla: Filištínci idú na teba, Samson.  Skúšala to ešte niekoľko krát, ale nikdy jej nepovedal pravdu. Až keď sa vyhrážala, že od neho odíde povedal. Od malička som zasvätený Bohu. Nikdy som si nestrihal vlasy a nepil víno. Keby som si vlasy ostrihal, sila by ma opustila. Filištínci Samsona potom ľahko zajali, vypichli oči a uväznili. Tam mal dosť času premýšľať, prečo tak žalostne skončil. Uvedomoval si, že Boží ľud bude zase v moci nepriateľov. Medzitým mu zase dorastali vlasy, ale oči zostali slepé. Za nejaký čas pripravili Filištínci slávnosť. Obetovali svojmu bohu Dágonovi a oslavovali za to, že im pomohol zbaviť sa Samsona. Keď sa rozveselili, dali si priviesť Samsona. Posmievali sa mu i Hospodinovi, že ho opustil. Ticho sa modlil a prosil o silu. Pán Boh mu dal opäť silu, oprel sa o dva nosné stĺpy a celá budova sa zrútila. Samson svojou smrťou vyslobodil Boží ľud od Filištíncov. Samson je zvláštna postava. Dostal neobyčajnú silu, ale on si robil, čo chcel. Nedbal na Božie prikázania. Pán Boh však aj jeho zlyhania využil pre svoje plány. Boh jeho slabosti využil na prospech celého ľudu. Na konci sa vrátil k Bohu.  

You may also like...