Monthly Archive: December 2011

Jadro Vianoc – Tit 3,3-7 0

Jadro Vianoc – Tit 3,3-7

1. slávnosť vianočná Dúfam, že zvedavosť, čo skrýva zabalený darček, vás viedla k tomu, aby ste ho rozbalili. Vy, ktorí ste sedeli blízko, ste ho videli. Už viete, čo sa tam ukrývalo. Pre tých, ktorí...

Tak Boh miloval svet – J 3,16 0

Tak Boh miloval svet – J 3,16

Štedrý večer Suspírium: Milosť Tvoja, Bože, zjavila sa! Zjav ju i nám, vrúcne prosíme, nech poznáme v kom je naša spása, nech vo viere v Krista pevní sme. Amen.

Mesiáš z Betlehema – Mich 5,1-4 0

Mesiáš z Betlehema – Mich 5,1-4

4. adventná nedeľa Texty: J 5,31-39 Piesne: 14,3,23,A-5 Úvodné slovo: „Rosu daj­te nebesá zhora a ob­laky nech lejú spravod­livosť! Nech sa ot­vorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravod­livosť; ja, Hos­podin,...