Monthly Archive: March 2011

Nádej v beznádeji – Ž 38,2-23 0

Nádej v beznádeji – Ž 38,2-23

3. pôstna nedeľa Texty: 2S 24,10-17.25; 2K 12,7-10; L 9,22-26 Piesne: 81,102,97,94,A-30 Úvodné slovo: „Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša. Po Tebe prahne moje telo ako zem...

Stať sa hriešnikom – Ž 32,1-11 0

Stať sa hriešnikom – Ž 32,1-11

2. pôstna Texty: Ez 33,7-9; 1J 1,5-10; L 22,54-62 Piesne: 112,98,82,103,A-29 Úvodné slovo: „Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší. Neraduj sa nado mnou, nepriateľka...

Hospodin počuje! – Ž 6,2-11 0

Hospodin počuje! – Ž 6,2-11

1. pôstna – Hospodin počuje! Texty: Jób 1,13-22; Žid 2,14-18; L 22,31-34 Piesne: 80, 105, 110, 115, A-28 Úvodné slovo: „Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi: Moje...