Monthly Archive: February 2011

Jonášova rozhorčenosť – Jon 4,1-11 0

Jonášova rozhorčenosť – Jon 4,1-11

Deviatnik – Jonášova rozhorčenosť Texty: F 1,21-26; L 7,36-50 Piesne: 212,536,199,338,A88 Úvodné slovo: „Budem Ťa vyvyšovať, Bože môj, Kráľu, na večné veky dobrorečiť Tvojmu menu! Budem Ti dobrorečiť každý deň, na večné veky chváliť...

Veľkosť Božej lásky – Jon 3,1-10 0

Veľkosť Božej lásky – Jon 3,1-10

Texty: 1Tim 2,1-7; Mt 12,38-42 Piesne: 186,524,35,350,A19 Úvodné slovo: „Hospodin koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným. Mojžišovi dal poznať svoje cesty i Izraelcom svoje skutky. Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a...