Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Monthly Archive: January 2011

Jonášova modlitba – Jon 2,1-11 0

Jonášova modlitba – Jon 2,1-11

Texty: Sk 9,10-19; L 15,17-20a Piesne: 189,503,606,A84 Úvodné slovo: „Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Nedá sa klátiť tvojej nohe; tvoj ochranca...

Jonášov útek – Jon 1,3-16 0

Jonášov útek – Jon 1,3-16

3. nedeľa po Zjavení Texty: Sk 10,17-23; Mt 8,23-27 Piesne: 370,472,202,44,A24 Úvodné slovo: „Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Obkľučuješ ma zôkol-vôkol, svoju dlaň kladieš na mňa. Žasnem nad Tvojím poznaním, je privysoko,...

Jonášovo povolanie – Jon 1,1-2 0

Jonášovo povolanie – Jon 1,1-2

2. nedeľa po Zjavení Texty: Mt 10,1-4 Piesne: 195,633,50,A85 Úvodné slovo: „Ty však, sluha môj Izrael, Jákob, ktorého som vyvolil, potomstvo môjho obľúbenca Abraháma, ktorého som uchopil na konci zeme a povolal od jej...

Povolaný ku spáse – Iz 42,1-9 0

Povolaný ku spáse – Iz 42,1-9

1. po Zjavení Texty: Sk 10,34-43; Mt 3,13-17 Piesne: 32,244,57,59,A17 Úvodné slovo: „Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu,...

Hľadajte Hospodina! – Ž 105,1-5 0

Hľadajte Hospodina! – Ž 105,1-5

Nový rok Texty: Joz 24,14-16; R 10,9-13; Mt 18,12-14; Piesne: 70,72,36,73,A23 Úvodné slovo: „Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť. Hospodin je môj údel,...

Pohľad od konca – L 16,19-31 0

Pohľad od konca – L 16,19-31

Záver občianskeho roka Texty: Ž 90 Piesne: 425,65,66,343,A24,20 Úvodné slovo: „Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi! Velebu svoju rozprestrel si nad nebesá. Keď hľadím na Tvoje nebesá, na...